Garanții

Folosirea Scrisorii de Garanție, în locul garanțiilor clasice, are ca avantaj principal faptul că elimină obligația de a bloca bani sau bunuri sub formă de garanție în favoarea Beneficiarilor.

  • Oferta în 2 ore
  • Consiliere gratuită
  • Fără plafon maxim

Prin scrisoare de garanție se înţelege documentul care face parte din Contractul de garantare și care reprezintă angajamentul irevocabil prin care Emitentul se obligă, la solicitarea Ordonatorului, în considerarea contractului de baza încheiat între Ordonator și Beneficiar, să plătească o sumă de bani Beneficiarului, în ​conformitate cu termenii angajamentului asumat prin contractul de garantare.

Ordonator: Persoana juridică sau asociere de persoane juridice care furnizează produse, prestează servicii sau execută lucrări, pe baza unor contracte cu titlu oneros, a căror derulare implică furnizare de garanții privind îndeplinirea obligațiilor asumate. Poate fi Ordonator (Contractant) al unei Garanții orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice care își au domiciliul sau reședință în raza teritorială de operare a Garantului sau a prepușilor acestuia; scrisori de garanție.

Beneficiar: Terțul cu care Ordonatorul a încheiat Contractul de bază, față de care Emitentul și Ordonatorul răspund solidar în cazul producerii evenimentului garantat și căruia îi sunt cesionate toate drepturile ce decurg din Contractul de Garantare;

Garant (Emitent): Persoana juridică CNC IFN S.A., Strada Nerva Traian nr. 3, etaj 7, Sector 3, București, identificata prin CUI 40704013 și J40/2543/2019, înregistrată în Registrul General IFN al BNR sub nr. RG-PJR-41-110348, Capital social subscris vărsat 1.720.000 Lei, Cont IBAN: RO59 BTRL RONC RT04 8852 9201 deschis la Banca Transilvani

Garanție AFIR de la TGIFN

Garanția pentru AFIR

Scrisoarea de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) garantează avansul menționat în contractele de finanțare nerambursabilă sau în actele adiționale încheiate cu beneficiarii publici din România.

Garanția pentru participare la licitație

Este o scrisoare de garanție solicitată oricărui Ofertant care dorește să participe la o licitație de atribuire a contractelor de achiziție publică şi a contractelor de cesiune de lucrări sau servicii publice.

 

 

Scrisoarea de confirmare a disponibilităților bănești

Se utilizează în procesul de participare la licitații împreună cu scrisoarea de garantare pentru participare la licitații, în vederea îndeplinirii criteriilor din caietele de sarcinii publicate.

Garanția pentru sume reținute

Este un instrument de garantare validat prin lege ce poate fi folosit pentru constituirea garanției solicitate de autoritățile contractante pentru deblocarea sumelor reținute conform clauzei din contractele de lucrări.

Garanția destinată dezvoltatorilor imobiliari

Având în vedere rapiditatea cu care dezvoltatorii imobiliari aduc la viață proiecte imobiliare dedicate consumatorilor privați, dorim să îi sprijinim în creșterea posibilității de autofinanțare a proiectelor în desfășurare.

Garanția capacității financiare și răspunderii operatorilor de transport

Garantează capacitatea financiară și răspunderea operatorilor de transport rutier, este destinată operatorilor de transport rutier pentru obținerea licenței de transport.

Garanția de bună execuție

Garanția de bună execuție (Performance Bond) este instrumentul de garantare solicitat oricărei companii care semnează un contract de achiziție publică.

Garanția pentru mentenanță

Scrisoarea de garanție pentru mentenanță pentru perioada de notificare a defectelor (garanție de întreținere şi mentenanță – MAINTENANCE BOND) vine în completarea garanției de bună execuție şi acoperă perioada de întreținere post execuție.

Garanția pentru restituirea avansului

Garanția pentru retur avans (Advance Payment Bonds) – acoperă obligația contractantului de a restitui, în cazul neexecutării contractului, suma sau sumele plătite în avans de către beneficiar.

Garanția vamală

O scrisoarea de Garanție Vamală acoperă o datorie vamală existentă sau o datorie vamală potențială (susceptibilă de a lua naștere) în cadrul utilizării unuia sau mai multor regimuri / proceduri / operațiuni vamale.

Garanția pentru bună plată

Garanția pentru bună plată, Ordonatorul și Garantul se obligă să garanteze faţă de beneficiar, îndeplinirea obligaţiilor de plată la termen a debitelor decurgând din contractul nominalizat, în limita sumei garantate, în strictă concordanţă cu termenele şi condiţiile stipulate în contract.

Garanția pentru autorizații / licențe

Garanţie pentru autorizații / licențe face parte din categoria Garanțiilor de Bună Plată, cu specific Beneficiar Autorității de Licențiere sau Autorizare.

Procedură simplificată de aplicare la orice garanție solicitată

1. Completează formularul

Accesarea garanției se realizează simplu, prin aplicare directă pe site, completând formularul de mai jos.

2. Completează documentația

Verificăm documentele trimise și te îndrumăm pentru completarea documentației, conform opisului transmis.

3. Aprobăm solicitarea de garanție

Analizăm cu atenție aplicația, evaluăm riscurile și eligibilitatea solicitării și o aprobăm.

4. Îți acordăm garanția solicitată

Dacă toată documentația cerută este în regulă, ne angajăm ca în maxim 2 ore să obții oferta la cei mai avantajoși termeni și să primești astfel garanția dorită.
Ce este o Scrisoare de Garanție?

Scrisoarea de garanție este un instrument utilizat în raportul contractual dintre doi (sau mai mulți) parteneri prin care partea prestatoare garantează părții beneficiare îndeplinirea obligațiilor ce îi revin pentru realizarea obiectului contractului.

De ce o Scrisoare de Garanție?

Scrisoarea de garanție emisă de către noi, este o formă alternativă a garanției clasice, constituită prin depozitarea și blocarea disponibilităților bănești, care folosește aceluiași scop și anume garantarea îndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute între părți. Folosirea Scrisorii de Garanție în locul garanțiilor clasice, are ca avantaj principal faptul că elimină obligația de a bloca bani sau bunuri sub formă de garanție în favoarea Beneficiarilor.

Care sunt criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de o Scrisoare de Garanție?

Criteriile de eligibilitate pentru a putea beneficia de o Scrisoare de Garanție emisă de noi sunt în principiu simple și flexibile. Analiza noastră asupra solicitantului și a cererii acestuia se bazează pe găsirea unei soluții optime și avantajoase.

Cât durează până voi primi un răspuns cu privire la solicitarea mea?

Știm că timpul tău este important, de aceea am găsit soluțiile să oferim un răspuns în timp foarte scurt. Promitem să îmbunătățim acest proces în continuare.

Îți asigurăm instrumentul potrivit de garantare

Dacă nu ai regăsit garanția dorită, asta nu înseamnă că nu avem capacitatea de a emite produsul de care ai nevoie.

Te invităm să ne contactezi și te asigurăm că găsim soluția potrivită pentru tine.

Contactează-ne

Suntem mereu deschiși noilor oportunități și te așteptăm să faci parte din familia noastră.

Ne propunem să fim cei mai buni parteneri ai tai și ai afacerii tale.

Răspundem cu promptitudine.