Colaborare CNC IFN – AFIR – Garanții FEADR 2021-2022

CNC IFN a semnat anul acesta un protocol de colaborare cu Agenția pentru Finanțarea investițiilor rurale (AFIR) cu scopul de a sprijini accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR) în perioada de tranziție 2021-2022, aferentă perioadei de programare 2014 – 2022 prin garanții FEADR.

Protocolul stabilește măsuri care să conducă la creșterea accesului la finanțarea beneficiarilor semnatari ai contractelor de finanțare ce urmează a se încheia cu AFIR pentru sesiunile de depunere de proiecte de investiții PNDR, pentru un numar de submăsuri.

Puteți depune o cerere de solicitare a unei garanții FEADR aici.

Documentul poate fi consultat aici și poate fi găsit și pe pagina AFIR.

Garanții

Scrisoarea de garanție emisă de către noi este o formă alternativa a garanției clasice, constituită prin depozitarea și blocarea disponibilităților bănești, care folosește aceluiași scop și anume garantarea îndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute între părți. Folosirea Scrisorii de Garanție, în locul garanțiilor clasice, are ca avantaj principal faptul că elimină obligația de a bloca bani sau bunuri sub forma de garanție în favoarea Beneficiarilor.

FACTORING

Prin factoring sunt transformate rapid în lichidități facturile pe care o societate comercială/un agent economic (Aderent) le emite partenerilor comerciali (Debitori Cedați). Având în vedere faptul că termenele de încasare de la Debitorii Cedați variază de la 15 până la 120 de zile, prin Factoring Aderentul își asigură lichiditatea imediată înainte de scadența finală a facturilor emise.

Contactează-ne

Suntem mereu deschiși noilor oportunități și te așteptăm să faci parte din familia noastră.

Ne propunem să fim cei mai buni parteneri ai tai și ai afacerii tale.

Răspundem cu promptitudine.