GaranțiA ÎN FAVOAREA AFIR

CNC IFN SA acordă scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru garantarea avansului menționat în contractele de finanțare nerambursabilă/actele adiționale încheiate cu beneficiarii publici.

 • Oferta în 2 ore
 • Consiliere gratuită
 • Fără plafon maxim

 Produs nou de garantare în 2022

Scrisoarea de garanție în favoarea AFIR intră sub incidența Ordonanţei de Urgenţă nr.79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare.

Puteți consulta protocolul de colaborare semnat de CNC IFN și AFIR aici.

Pentru a obține o scrisoare de garanție în favoarea AFIR de la CNC IFN, beneficiarii trebuie să detină un contract de finanțare/ act adițional cu AFIR și să nu înregistreaze credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanție.

Beneficiari ai scrisorilor de garanție pot fi entități care nu desfășoară activități generatoare de venituri din activități economice directe, dupa caz, astfel:

 1. Comunele, orașele, precum și unitățile și instituțiile de învățământ de stat din sistemul național de învățământ preuniversitar;
 2. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară – definite potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Organismele de drept public – așezăminte culturale, constituite conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare, și structuri religioase, constituite conform prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările ulterioare;
 4. Grupurile de acțiune locală (GAL) – parteneriate locale, alcătuite din reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai sectorului privat și ai societății civile, constituite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Organizațiile și federațiile de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare – persoane juridice de utilitate publică fără scop patrimonial, ce se constituie și funcționează în conformitate cu prevederile Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Procedură simplificată de aplicare la orice garanție solicitată

1. Completează formularul

Accesarea garanției se realizează simplu, prin aplicare directă pe site, completând formularul de mai jos.

2. Completează documentația

Verificăm documentele trimise și te îndrumăm pentru completarea documentației, conform opisului transmis.

3. Aprobăm solicitarea de garanție

Analizăm cu atenție aplicația, evaluăm riscurile și eligibilitatea solicitării și o aprobăm.

4. Îți acordăm garanția solicitată

Dacă toată documentația cerută este în regulă, ne angajăm ca în maxim 2 ore să obții oferta la cei mai avantajoși termeni și să primești astfel garanția dorită.

Aplică pentru Garanție

Parcurge cu atenție formularul de aplicație alăturat și completează cu informațiile și documentele solicitate.

Formularul generează în sistemul nostru o cerere de acordare a scrisorii de garanție, pe care o vom analiza rapid și te vom contacta pentru eventualele detalii suplimentare necesare sau pentru a-ți trimite oferta asociată garanției.

În cazul în care întâmpini probleme la completarea formularului sau dorești să soliciți o garanție adaptată la specificul proiectului tău, te rugăm să ne contactezi la office@cncifn.ro sau la numărul de telefon 0216554296.

  Toate câmpurile sunt obligatorii

  Toate câmpurile sunt obligatorii


  Toate câmpurile sunt obligatorii

  Toate câmpurile sunt obligatorii

  Contactează-ne

  Suntem mereu deschiși noilor oportunități și te așteptăm să faci parte din familia noastră.

  Ne propunem să fim cei mai buni parteneri ai tai și ai afacerii tale.

  Răspundem cu promptitudine.