Modificarea documentației de solicitare și aprobare de credite

Vești bune, mai ales pentru cetățenii români cu venituri din străinătate: începând cu data de 21.10.2021 au intrat în vigoare modificările de mai jos, simplificând documentația de solicitare a creditelor. Cele mai importante ar fi: simplificarea documentației pentru diaspora, introducerea în categoria veniturilor eligibile veniturile din contracte de prestări servicii ale PFA-urilor in IT care au contracte cu firme din străinătate, reconsiderarea veniturilor din salarii înregistrate de medicii rezidenți care au contract pe perioadă determinată ca venit pe perioadă nedeterminată.

 1.      S-a actualizat documentația pentru stabilirea venitului eligibil privind solicitările de credit garantate cu ipotecă imobiliară, acordate cetățenilor români cu venituri în străinătate.

Mai precis, s-a eliminat obligativitatea prezentării adeverinței de venit și s-au stabilit țările din care putem lua în calcul veniturile înregistrate de români.

A) Documente aplicabile: statelor SEE – UE,  Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, Marea Britanie și Israel.

Documente obligatorii Canalul  de transmitere / acceptare În ce limbă se vor prezenta
Tipizatele Băncii – cerere de credit, acord CRC/BC,GDPR Semnate de solicitant / codebitor / garant electronic prin e-sign / în original în sucursală Română
Documentele de identitate ale clientului Prezentat în original Română
Contract de muncă semnat de angajator și angajat e-mail Engleză / traducere autorizată Română
Fișa fiscală depusă în anul anterior e-mail Engleză / traducere autorizată Română
Extras de cont bancar pe ultimele 6 luni e-mail Engleză / limba țării în care realizeaza venitul

Dacă solicitantul aplică cu venituri eligibile > decât cele care rezultă din analiza documentelor obligatorii, se vor prezenta:

Documente obligatoriiCanalul  de transmitere / acceptareÎn ce limbă se vor prezenta
Adeverință angajator / venitul net sau brut pe ultimele 6 lunie-mailEngleză/traducere autorizată Română
Fluturaș de salariu pe ultimele 6 lunie-mailEngleză/traducere autorizată Română

 B) Documente aplicabile: statelor SUA si Canada

Se aplica aceleasi documente de la pct A cu exceptia: Contractului de munca. Se va prezenta în schimb scrisoare de angajare care sa contina perioada angajării.

2.      Au fost adăugate veniturile din Contracte de prestări servicii pe IT încheiate între PFA-ul înregistrat în România și companii din străinătate (SEE, Elvetia, Marea Britanie, SUA, Canada si Israel) cu coeficient de ajustare 20%. (doar pentru creditele cu garanție mobiliara)

Documente necesare:

– Contract Prestari Servicii (prezentat in original si fotocopiat)

– CIF

– Extras de cont care să conțină veniturile încasate în anul în curs în original;

– Extras de cont / chitanța care sa contina veniturile încasate în anul anterior în original ;

– Declarația de venit/ Decizie de impunere pentru anul anterior, în original (numai în cazul în care s-a împlinit termenul limita de depunere a declarațiilor de venit la Administrația Finanțelor Publice), înregistrate la organul fiscal competent și fotocopiata;

Contractul trebuie să prevadă încasări lunare sau cu frecvență mai mare, iar perioada contractului să fie egală cu minim perioada creditului.

Criterii eligibilitate venit:  Minim 12 luni vechime venit și cel puțin un an fiscal încheiat pentru PFA din domeniul IT cu normă de venit.

3.       Dacă venitul este obtinut în străinătate, acesta trebuie sa fie de minim 7.500 RON net lunar lei pentru solicitant și 3.500 RON net lunar pentru codebitor (dacă și debitorul are venituri din străinătate).

4.       Cetățenii români care nu mai au rezidenta în România (nu mai au buletin românesc) vor fi incadrati în aceeași categorie cu cetățenii români cu rezidență în România. Ca act de identitate se va prezenta: Act de identitate emis de autoritățile unde are domiciliul și pașaport românesc.

Cetățenii străini cu rezidenta în România vor prezenta: Permis de sedere pe termen lung sau Cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii străini rezidenți în România.

5.      Au fost adăugați medicii rezidenți în categoria de recunoaștere 100% din venituri, chiar dacă au contract pe perioada determinata.

6.      Dacă din raportul ANAF reiese ca data angajării este mai recentă de 12 luni, atunci venitul eligibil se va determina ca medie a veniturilor nete lunare raportate la numărul de luni lucrate la angajatorul curent.

7.      Au fost modificate veniturile minime acceptate pentru solicitant: de la 1.500 RON la 2.000 RON și pentru codebitor: de la 1.500 ron la 1.000 ron.

8.      Veniturile din salariu de la propria firmă vor fi ajustate cu un coeficient de 15% (cu exceptia medicilor).

Garanții

Scrisoarea de garanție emisă de către noi este o formă alternativa a garanției clasice, constituită prin depozitarea și blocarea disponibilităților bănești, care folosește aceluiași scop și anume garantarea îndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute între părți. Folosirea Scrisorii de Garanție, în locul garanțiilor clasice, are ca avantaj principal faptul că elimină obligația de a bloca bani sau bunuri sub forma de garanție în favoarea Beneficiarilor.

FACTORING

Prin factoring sunt transformate rapid în lichidități facturile pe care o societate comercială/un agent economic (Aderent) le emite partenerilor comerciali (Debitori Cedați). Având în vedere faptul că termenele de încasare de la Debitorii Cedați variază de la 15 până la 120 de zile, prin Factoring Aderentul își asigură lichiditatea imediată înainte de scadența finală a facturilor emise.

Contactează-ne

Suntem mereu deschiși noilor oportunități și te așteptăm să faci parte din familia noastră.

Ne propunem să fim cei mai buni parteneri ai tai și ai afacerii tale.

Răspundem cu promptitudine.