Factoring de la CNC IFN

Ce este Factoring-ul?

Factoring-ul este un produs de finanțare dedicat persoanelor juridice care urmăresc să încaseze prețul facturilor înainte de termenul de scadentă.

Factoring-ul devine util în cazul termenelor mari de încasare a facturilor sau în decalajul unor termene de plată.

Decalajul de încasare a facturilor poate genera o carență de lichiditate curentă care uneori afectează susținerea activității de bază a societăților comerciale. Acest decalaj apare frecvent în relațiile cu debitori reprezentați de structuri organizatorice de stat, respectiv unități administrative teritoriale (primării), unități militare, ministere etc, în cazul cărora perioada de facturare este mare sau încasarea facturilor este prelungită/amânată.

Factor, Aderent, Debitor

 Părțile implicate în desfășurarea activității de finanțare prin factoring sunt:

 • Factorul – instituția creditoare, respectiv CNC IFN
 • Aderentul – Societatea comercială care deține creanțe asupra unui Debitor în baza unui raport juridic concret.
 • Debitorul cedat – clientul asupra căruia societatea comercială deține o creanță pe care o cedează Fondului obținând o sumă de bani în avansul scadenței acesteia.

Prin cesionarea creanțelor către CNC IFN, Aderentul beneficiază de finanțarea facturilor înainte de scadență, colectarea creanțelor și protecție împotriva riscului de neplată.

Factoring-ul presupune acces la lichiditate imediată, prin încasarea până la maximum 100% din valoarea facturilor (inclusiv TVA), înainte de data scadentă a acestora.

Accesul la finanțare este rapid, maxim 2 ore de la depunerea facturii și documentelor aferente.

Avantajele Factoring-ului

Finanțarea prin factoring are rolul de a sprijini activitatea Aderentului preluând din etapele procesului de încasare a creanțelor, având următoarele avantaje:

1.     Avantaje functionale:

 • administrarea creanțelor;
 • colectarea amiabila a creanțelor;
 • preluarea riscului de neplată;
 • plata înainte de scadenta a facturilor emise către debitori;
 • garanțiilor materiale necesare finanțării clasice;

2.     Avantaje de business:

 • Prin factoring finanţarea capitalului de lucru este rapidă și fără garanții materiale, la costuri reduse;
 • Se încasează pe loc contravaloarea mărfurilor livrate sau a serviciilor prestate;
 • Pot fi obținute condiții de finanțare personalizate;
 • Permite negocierea unor termene de plata mai mari cu clienții;
 • Pot fi plătite mai rapid datoriile către furnizori ca urmare a îmbunătățirii lichiditatii curente;

Constituirea unui contract de Factoring

Pentru a constitui obiect al contractului de factoring, creanțele trebuie să fie certe și lichide. Creanțele cesionate nu trebuie să fie și exigibile. Numai  creanțele viitoare pot forma obiectul contractului de factoring. Factoring-ul presupune transmiterea creanțelor a căror scadență nu s-a împlinit, însă trebuie sa aiba precizata expres data exigibilitatii.

Transmiterea creanţelor se realizează pe calea cesiunii de creantă după regulile Codului civil. Odată cu creanțele se vor preda factorului și înscrisurile constatatoare: facturi, contracte, procese-verbale de recepție etc. Factorul va dobândi creanțele cu toate accesoriile ce le însoțesc: garanții reale sau personale, privilegii, penalitati, dobânzi etc.

Nu vor fi preluate creanțele pentru care există litigii comerciale.

Cum functioneaza factoring-ul cu regres / fără regres?

 1. Aderentul (furnizorul) livrează bunurile sau prestează serviciile și transmite facturile către Debitor (cumparator);
 2. Aderentul cesionează creanțele în favoarea Fondului;
 3. Fondul poate finanța Aderentul pentru o parte din valoarea facturilor, poate urmări încasarea și poate acoperi riscul de neplată pentru creanțele certe (doar pentru factoring fără regres);
 4. La data scadentă, debitorul efectuează plata în contul Fondului, iar Fondul plătește Aderentului diferența ne-finanțată din factură;
 5. În cazul întârzierilor la plată, Fondul începe procedura de colectare.

Avantajele Factoring-ului cu CNC IFN?

Companiile care aleg Factoring-ul oferit de CNC IFN beneficiază de:

 • Finanţare personalizată în funcţie de relaţiile comerciale cu debitorii;
 • Termenele de plata stabilite în funcție de specificul afacerii tale;
 • Facturile emise către clienții sunt plătite pe loc;
 • Scadența finanțării este personalizată, indiferent de termenul de plată negociat;
 • Finanţare doar pe baza cesiunii creanţelor provenite din relaţiile comerciale, fără garanții material;
 • Finanțarea facturilor emise în baza contractelor semnate cu instituțiile de stat. 

Garanții

Scrisoarea de garanție emisă de către noi este o formă alternativa a garanției clasice, constituită prin depozitarea și blocarea disponibilităților bănești, care folosește aceluiași scop și anume garantarea îndeplinirii obligațiilor contractuale prevăzute între părți. Folosirea Scrisorii de Garanție, în locul garanțiilor clasice, are ca avantaj principal faptul că elimină obligația de a bloca bani sau bunuri sub forma de garanție în favoarea Beneficiarilor.

FACTORING

Prin factoring sunt transformate rapid în lichidități facturile pe care o societate comercială/un agent economic (Aderent) le emite partenerilor comerciali (Debitori Cedați). Având în vedere faptul că termenele de încasare de la Debitorii Cedați variază de la 15 până la 120 de zile, prin Factoring Aderentul își asigură lichiditatea imediată înainte de scadența finală a facturilor emise.

Contactează-ne

Suntem mereu deschiși noilor oportunități și te așteptăm să faci parte din familia noastră.

Ne propunem să fim cei mai buni parteneri ai tai și ai afacerii tale.

Răspundem cu promptitudine.