Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Protectia datelor dvs. cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile si modalitatile operatiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal in relatia cu CNC IFN S.A., precum si cu privire la drepturile dvs. in calitate de persoana vizata.

In general, CNC IFN S.A. prelucreaza datele cu caracter personal furnizate direct de dvs. cu ocazia solicitarii unei oferte sau in vederea incheierii unui contract de garantare. In acelasi timp, in cadrul unor produse de garantare contractate de alte persoane. CNC IFN S.A. poate prelucra datele dvs. cu caracter personal (date de identificare, de contact, varsta , etc.) furnizate de contractantul garantiei in cazul in care sunteti desemnat contractant sau beneficiar al garantiei.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru incheierea contractului de garantare, in caz de refuz CNC IFN S.A. neputand sa incheie sau sa execute contractul vizat.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in baza urmatoarelor temeiuri juridice:
● In vederea incheierii si derularii contractului de garantare, in special pentru a) evaluarea riscurilor si calculul primelor de garantare, inclusiv prin crearea de profiluri; b) administrarea contractului; c) administrarea daunelor; d) comunicarea cu dvs. pe parcursul executarii contractului si in caz de dauna;
● In vederea indeplinirii obligatiilor legale sau a cerintelor reglementare aplicabile CNC IFN S.A., cum ar fi a) indeplinirea obligatiilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism sau de aplicare a sanctiunilor internationale; b) solutionarea petitiilor; c) obligatii de raportare; d) evidenta documentelor operationale si financiar-contabile;
● In vederea realizarii unor interese legitime ale CNC IFN S.A., in special pentru a)prevenirea fraudelor si a platilor nejustificate in cadrul dosarelor de dauna; b) investigarea nivelului de adecvare a produsului la piata tinta stabilita; c) analize statistice/ actuariale; d) studii de cercetare; e) recuperarea creantelor.

In situatiile de prelucrare automata, CNC IFN S.A. garanteaza dreptul dvs. de a obtine interventie umana din partea CNC IFN S.A., de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia prin adresarea unei solicitari in acest sens pe adreasa info@cncifn.ro
CNC IFN S.A. poate transmite datele dvs. cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale sau decurgand din executarea contractului de garantare catre urmatorii destinatari/categorii de destinatari: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire sau cercetare penala, institute nationale / servicii teritoriale de expertiza, alte autoritati publice centrale sau locale, intermediari in emitere de garantii, alte entitati din cadrul CNC IFN S.A., consultanti sau prestatori de servicii, alte persoane sau institutii publice sau private, in cazul in care furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a da curs unei solicitari care are la baza un temei legal ori pentru indeplinirea obiectivului de activitate sau pentru respectarea obligatiilor decurgand din contractul de garantare.

Transferul datelor personale catre tari terte
In cadrul executarii contractului de garantare incheiat cu dvs., CNC IFN S.A. ar putea fi pusa in situatia de a transfera datele dvs. personale catre tari terte (din afara Spatiului Economic European). In acest caz, CNC IFN S.A. se va asigura fie ca transferul se face catre o tara care asigura un nivel adecvat de protectie, fie va lua garantii suplimentare adecvate de protectie a datelor dvs. personale, cum ar fi implementarea de clauze contractuale standard aprobate la nivel European sau reguli corporatiste obligatorii.

Pentru a obtine mai multe informatii despre garantiile aplicabile in caz de transfer catre o tara terta sau pentru a obtine o copie a acestora, puteti transmite o cerere la sediul CNC IFN S.A., Str. Nerva Traian nr. 3, etaj 7, camera 9, Sector 3, Bucuresti sau la adresa de e-mail hello@cncifn.ro

Durata stocarii datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale sau reglementare. In cazul contractelor de garantare, dosarele clientului sunt pastrate de regula 10 ani de la expirarea garantiei sau de la ultima operatiune pe dosarul respectiv (oricare dintre acestea intervine mai tarziu), iar in cazul ofertelor neurmate de incheierea unui contract de garantare datele sunt pastrate de regula maxim 2 luni. La expirarea termenului de pastrare, datele vor fi sterse.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata
In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
● de acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum si o copie a acestora;
● la rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor dvs. cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte;
● de a fi uitat – in anumite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs. cu caracter personal; ● la restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii, puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs.;
● la opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari;
● la portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs. si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul CNC IFN S.A. din Bucuresti, strada Nerva Traian, nr. 3, sau la adresa de e-mail.

In situatia in care considerati ca drepturile dvs. nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supravehere si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cookieuri

CookieDescription
_gaCookie de analiză trafic Google.
_gat_gtag_Cookie de analiză trafic Google.
_gidCookie de analiză trafic Google.
CONSENTCookie de analiză trafic Google.
cookielawinfo-checkbox-analyticsCookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Analitice”.
cookielawinfo-checkbox-functionalCookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Funcționale”.
cookielawinfo-checkbox-necessaryCookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Necesare”.
cookielawinfo-checkbox-othersCookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Altele”.
cookielawinfo-checkbox-performanceCookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Performanță”.
NIDCookie de analiză trafic Google
viewed_cookie_policyCookie-ul este setat de pluginul GDPR Cookie Consent și este utilizat pentru a stoca dacă utilizatorul a consimțit sau nu utilizarea cookie-urilor. Nu stochează date personale.

Datele de identificare si de contact ale Operatorului
CNC IFN S.A., Str. Nerva Traian nr. 3, etaj 7, camera 7, Sector 3, Bucuresti. Cod Unic de Inregistrare: 34965464, J40/10882/03.09.2015. Telefon: 0770813402 Fix:0216554296, e-mail: office@cncifn.ro, web: www.cncifn.ro